Eye-Opener bij verandervraagstukken, voor organisaties en individuen

Ieder mens, iedere organisatie heeft continu te maken met veranderingen. Hoe pak jij, hoe pakt jouw organisatie die veranderingen aan? Als probleem, als kans, als default? 

De meeste veranderprocessen beginnen bij fase 1, wat is de verandering? Om vervolgens het pad uit te stippelen hoe de verandering wordt aangepakt.
Fase 0 wordt overgeslagen: wat wil ik, wat willen wij? Gevolg, veel veranderprocessen haperen, mislukken, vormen enorme kostenposten. 
Men wist simpelweg niet wat men wilde. Keuzs bleken noodgrepen te zijn, niet goed doordacht, gebaseerd op aannames of wat anderen adviseerden. Het veranderproces werd blind ingegaan. 

Wat?
BROUW is Fase 0 specialist. Wat wil ik, wat willen wij? Hoe kom ik erachter wat ik wil? Hoe herken ik keuzes, hoe weet ik of een keuze belangrijk is of minder belangrijk? 

Hoe? 4 Stappen programma
BROUW richt zich op het individu, op de persoon binnen de groep. De keus van een goep, een organisatie wordt bepaald door de keus van alle individuen binnen die groep.
1. Hoe reageer jij? Op keuzes, spannende momenten, stress.... En heb jij dat zelf door?
2. Hoe komt het dat jij op die manier reageert?
3. Het keuzeproces; hoe ziet een voor jou perfect keuzeproces uit?
4. Het maken van keuzes in en met groepen. Samenwerken, doelen bereiken
Deze aanpak is geen opsomming van trucjes maar is een mindset.

Gevolg?
Jij weet hoe jij een keus moet maken, in iedere denkbare situatie. Jij staat achter iedere keus die jij maakt. Als groep staan jullie achter jullie keus en jullie gaan ervoor.

De volgende zin kan jij uit jouw vocabulair schrappen: 'Had ik maar...'


De BROUW Mindset
Op een positieve manier omgaan met veranderingen. Dat is de BROUW Mindset.

Wat als jij, jouw collega, jouw baas, jouw partner, iedereen durft te zeggen wat hij of zij wil? Wat als jullie begrip hebben voor elkaars keus en gedrag?
Wat als jullie het vertrouwen in elkaar hebben dat keuzes, toezeggingen en afspraken nagekomen worden?
Wat als communicatie tussen jullie zo duidelijk is dat er geen misverstanden ontstaan?


'Om jouw organisatie te kunnen veranderen is het nodig dat jouw medewerkers open staan voor veranderingen, toch? Jijzelf overigens ook...'

'Als jij verder wilt, is het voor jou toch best nuttig te weten wát jij wilt, toch?'